สถานที่จำหน่าย
บริษัท ลักซ์นา จำกัด

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105555109295

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 ซอยอิสรภาพ 26 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อีเมล์ : info@irin.co.th
แฟนเพจ page : https://www.facebook.com/IRINbrandOfficial
เว็บไซต์ : http://www.IRIN.co.th
ไลน์@ : @irinthailand
คอลเซ็นเตอร์ : 097 090 0659 (9.00 am. - 07.00 pm.)